Zebrania Katedry

 Zapraszam uprzejmie na zebranie naukowe

 Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędzie się dnia 30 marca 2020 roku

 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Grodzkiej 53

 w pokoju nr 6 o godz. 17.00

 z referatem prof. Anny Musiały

 

„Społeczna nauka Kościoła i jej implikacje w prawie pracy - polska aprobata czy dezaprobata papieskiego nauczania?”

Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Krzysztof Baran