Prace zaliczeniowe

Praca  zaliczeniowa na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy

 

1.Pracę należy oddać do Sekretariatu do 31.05.2016 r.

2. Praca ma liczyć do 15 stron.

3.1-sza strona ma zawierać nstp. informacje:

Tytuł

Autor

Rok akademicki 2015/2016

Imię i nazwisko promotora

4. Pracę składa się w wersji wyłącznie papierowej.

5. W przypadku braku pracy, słuchacz nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego.

Data opublikowania: 30.03.2016
Osoba publikująca: Dorota Rymkiewicz