Harmonogram zajęć 2021/2022

 

 

HARMONOGRAM  PODYPLOMOWYCH  STUDIÓW  PRAWA  PRACY

2021/2022

 

1 zjazd- 09.10.2021

9.00-10.30 Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego

                     Prof. K Baran

 

10.45-12.15 Prawne formy wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego

                    Dr M. Barański

12.30-14.00 Prawne formy wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego

                    Dr M. Barański

 

14.00-14.45 Przerwa

14.45-16.15 Pojęcie i koncepcja stosunku pracy. Zasady prawa pracy i prawa zabezpieczenia 

                        społecznego.              

                        Prof. A. Sobczyk

 

16.30-18.00 Pojęcie i koncepcja stosunku pracy. Zasady prawa pracy i prawa zabezpieczenia 

                        społecznego.               

                        Prof. A. Sobczyk

 

18.15-19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                     mec. T. Stręk

 

2 zjazd – 23.10.2021

9.00-10.30  Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

                   Mec. P. Korus

 

10.45-12.15 Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiazku świadczenia pracy

                    Mec. P. Korus

12.30-14.00 Czas pracy

                   Prof. A. Sobczyk

14.00-14.45   Przerwa

14.45-16.15  Czas pracy

                    Prof. A. Sobczyk

16.30-18.00  Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w okresie pandemii

                        Dr M. Lekston

18.15-19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                       Inspektor T. Stręk

 

3 zjazd  - 06.11.2021

9.00-10.30  Urlopy  pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

                      Mec. Paweł Korus               

10.45-12.15 Urlopy pracownicze i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

                      Mec. Paweł  Korus

12.30-14.00   Źródła prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

                       Prof. K. Baran

14.00-14.45  Przerwa

14.45-16.15 Delegowanie pracowników i zatrudnienie trans graniczne

                         Mec. M. Łabędź

16.30-18.00  Prawo autorskie a zatrudnienie pracownicze

                         Mec. M. Łabędź

 

18.15 - 19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                         Mec. T. Stręk

4 zjazd -  20.11. 2021

9.00 – 10.30    Dialog społeczny

                         Mec. P. Korus

  10.45 – 12.15  Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

                          Prof. L. Mitrus

   12.30 – 14.00   Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

                          Prof. L. Mitrus                       

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Zatrudnienia cywilno-prawne

                           Mec. W. Bigaj

16.30 – 18.00 Wynagrodzenie za pracę

                           Dr J. Czerniak-Swędzioł

18.15 – 19.45  Bezpieczeństwo i higiena pracy

                          Inspektor T. Stręk

5zjazd – 04.12.2021

9.00 – 10.30 Zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy

                         SSN J. Frańczak

 

10.45 – 12.15 Zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy

                         SSN J.Frańczak

 

12.30 – 14.00 Spory zbiorowe pracy

                          Prof. K. Baran

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia majątkowe

                         Dr J. Czerniak-Swędzioł

 

16.30 – 18.00  Zatrudnianie cudzoziemców w realiach pandemicznych

                      dr I. Florczak

18.15 – 19.45  Formy modyfikowania warunków zatrudnienia jako mechanizm wsparcia antypandemicznego

                       dr I. Florczak

 

6 zjazd – 18.12.2021

9.00 – 10.30  Roszczenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę

                        Prof. L. Mitrus

10.45 – 12.15 Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

                           Prof. L. Mitrus

12.30 – 14.00 Zwolnienia grupowe

                          Dr Sz. Kubiak

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Atypowe formy zatrudnienia

                          Dr Sz. Kubiak

16.30 – 18.00 Czas pracy

                          Prof. A. Sobczyk

18.15 – 19.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy

                        Inspektor T. Stręk

7 zjazd – 08.01.2022

9.00 – 10.30 Odpowiedzialność materialna pracowników

                       SSN J. Frańczak

10.45 – 12.15 Odpowiedzialność materialna pracowników

                      SSN J. Frańczak

12.30 – 14.00 Układy zbiorowe i inne porozumienia zbiorowe

                         Prof. K. Baran

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15  Programy restrukturyzacji zatrudnienia

                           Dr Sz. Kubiak

16.30 – 18.00 Transgraniczne transfery podmiotów zatrudniających

                           Dr Sz. Kubiak

18.15 – 19 45 Ubezpieczenia społeczne

                         mec. G. Dadej , mgr K. Szlachta-Kisiel

 

8 zjazd  -  22.01.2022

9.00 – Zatrudnienie pracowników tymczasowych

                          Dr Sz. Kubiak

10.45 – 12.15  Kontrakty menadżerskie

                            Dr Sz. Kubiak

12.30 – 14.00. Status prawny związków zawodowych.

                       Prof. K. Baran

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15  Telepraca

                           Dr E. Kumor-Jezierska

16.30 – 18.00 Fundusz socjalny

                           Mec. W. Bigaj

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                       Mec. Grzegorz Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

 

 

9 zjazd – 19.02.2022

9.00 – 10.30  Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

                       Dr D. Dorre-Kolasa

10.45 – 12.15 Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

                        Dr D. Dorre-Kolasa

12.30 – 14.00 Spory zbiorowe pracy.

                         Prof. K. Baran

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15   Zatrudnienie mlodocianych

                         dr  J. Czerniak- Swędzioł

 

16.30 – 18.00 Europejska Karta Społeczna

                         Dr hab. M. Wujczyk

18.15 – 19.45 Zbiorowe prawo pracy. Rady Pracownicze i inne przedstawicielstwa pracowników.

                         Dr hab. M. Wujczyk

 

 

10 zjazd – 05.03.2022

9.00 – 10.30 Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem pracownika

                         Dr J. Czerniak - Swędzioł  

10.45 – 12.15 Ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników

                           Dr D. Dorre- Kolasa

12.30 – 14.00  Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych

                            Mec. M. Łabędź

 

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

 

18.15 – 19.45 Status prawny pracowników samorządowych

                         Mec. W. Bigaj

 

 

11 zjazd – 19.03.2022

9.00 – 10.30 Kompetencje sądów pracy oraz pozasądowych organów ochrony prawnej

                          Mec. W. Bigaj

10.45 – 12.15 Ubezpieczenia społeczne

                          Prof. G. Uścińska

12.30 – 14.00 Ubezpieczenia społeczne

                       Prof. G. Uścińska

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15  Prawa człowieka w prawie pracy

                            Prof. A. Sobczyk

16.30 – 18.00 Wygaśnięcie stosunku pracy

                          Dr E. Kumor-Jezierska

18.15 – 19.45 Świadectwo pracy i dokumentacja pracownicza

                        Dr E. Kumor-Jezierska

 

12 zjazd – 02.04.2022

9.00 – 10.30  Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym

                        Dr D. Dorre-Kolasa

10.45 – 12.15 Społeczna Inspekcja Pracy

                           Dr D. Dorre-Kolasa

12.30 – 14.00 Postępowanie przed sądami pracy i sadami polubownymi

                         Mec. W. Bigaj

 

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Postępowanie przed sądami pracy i sadami polubownymi

                         Mec. W. Bigaj

 

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45  Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G.Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

 

13 zjazd –23.04.2022

9.00 – 10.30 Obowiązki pracownika

                         Dr  J. Czerniak-Swędzioł

10.45 – 12.15 Zakaz konkurencji

                           Dr J. Czerniak-Swędzioł

12.30 – 14.00 Zakaz dyskryminacji w polskim prawie pracy

                         Dr D. Dorre-Kolasa

 

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

16.30 – 18.00 Międzynarodowe publiczne prawo pracy

                         Dr hab. M. Wujczyk

18.015 – 19.45 Międzynarodowe prywatne prawo pracy

                         Dr hab. M. Wujczyk

14 zjazd – 07.05.2022

9.00 – 10.30 Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej

                        Dr hab. M. Wujczyk

 

10.45 – 12.15 Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej

                        Dr hab. M. Wujczyk

 

12.30 – 14.00 Odpowiedzialność porządkowa pracowników

                           Dr E. Kumor-Jezierska

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Psychologiczne aspekty mobbingu

                        Dr hab. D. Merecz-Kot

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej. Mgr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                          Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

 

15 zjazd – 21.05.2022

9.00 – 10.30 Stosunki pracy pracowników samorządowych

                          Dr hab. B. Ćwiertniak

10.45 – 12.15 Stosunki pracy pracowników samorządowych

                          Dr hab. B. Ćwiertniak

 

12.30 – 14.00 Przedawnienie roszczeń w sprawach pracowniczych

                        Dr M. Lekston

14.00 – 14.45 Przerwa

14,45 – 16.15 Rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej w ustawie o pracownikach sądów i                prokuratury

                         Dr J. M. Lekston

 

16.30 – 18.00 Ubezpieczenia społeczne

                           Mec. G. Dadej, mgr K. Szlachta-Kisiel

18.15 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                            Mec. G. Dadej    , mgr K. Szlachta-kisiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16 zjazd – 04.06.2022

9.00 – 10.30  Zbiorowe prawo pracy. Europejskie Rady Zakładowe

                      Dr hab. M. Wujczyk

 

 

10.45 – 12.15 Zbiorowe prawo pracy. Status organizacji pracodawców

                          Dr E. Kumor-Jezierska

 

 

12.13 – 14.00 Pozaumowne stosunki pracy(powołanie, mianowanie, wybór)

                           Dr hab. B. Ćwiertniak

 

14.00 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Pozaumowne stosunki pracy(powołanie, mianowanie, wybór)

                           Dr hab. B. Ćwiertniak

 

 

16.30 -18.15 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej

18.30 – 19.45 Ubezpieczenia społeczne

                         Mec. G. Dadej

 

17 zjazd – 18.06.2022

9.00 – 10.30

10.45 – 12.15  Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                          Dr hab. K. Walczak

 

12.30 – 14.00 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                          Dr hab. K. Walczak

 

14.00 – 14.45  Przerwa

14.45 – 16.15 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                          Dr hab. K. Walczak

 

16.30 – 18.15 Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                          Dr hab. K. Walczak

18.30-19.45  Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

                          Dr hab. K. Walczak

 

18 zjazd  - 25.06.2022

11.00 – 12.00  Egzamin końcowy