Konferencje

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej oraz portal GDPR.pl.

„Zatrudnienie pracowników tymczasowych  a RODO”

Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca 2021r. (czwartek). Będzie transmitowana na żywo na platformie ClickMeeting

 

Dalsze szczegóły organizacyjne będą na bieżąco przekazywane na stronie internetowej Katedry http://www.kppips.wpia.uj.edu.pl/konferencje

 

 oraz na profilu Facebook Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739557226691181&id=265324877447754

 

STRONA KONFERENCJI:

https://gdpr.pl/lp/konferencja-bezplatna-zatrudnienie-pracownikow-tymczasowych-a-rodo

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez 

Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Konferencję pt.:

O pracy w ujęciu interdyscyplinarnym - rozważania w realiach stanu trwającej pandemii, która odbędzie się 26 marca 2021 roku poprzez platformę Microsoft Teams. 

Niebawem upłynie rok od wprowadzenia w Polsce pierwszych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, które dokonały gwałtownej reorganizacji całego życia społecznego, w tym również i pracy. Jest to dobry moment, by podsumować zachodzące zmiany w życiu społecznym, jak również spojrzeć na nie z perspektywy prawa, socjologii i filozofii. 

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że ruszyły zapisy na organizowana jest przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ 

Konferencję Naukową pt.: "O pracy w ujęciu interdyscyplinarnym - rozważania w realiach stanu trwającej pandemii", 

która odbędzie się dnia 26 marca 2021 r. (tj. piątek) na platformie Microsoft Teams. 

 

Konferencja jest bezpłatna.

Rejestracja na Konferencję jest możliwa poprzez link: 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863baznWPXzNEiOCGQ0JrEHVUM1pSSU9NNzhVNE1FSUhKSlcxNjZXSjdMUi4u

Fill | Rejestracja - Konferencja

„O pracy w ujęciu interdyscyplinarnym-rozważania w realiach stanu trwającej pandemii”

forms.office.com

 

Opiekę nad organizacją Konferencji oraz nadzór merytoryczny ze strony Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ sprawują: 

dr Justyna Czerniak - Swędzioł i dr Ewelina Kumor - Jezierska 

Poniżej zamieszczamy Program Konferencji.

 

9:00 – 9:30 rejestracja  

9:30 – 9:40 uroczyste rozpoczęcie Konferencji Prof. dr hab. K.W. Baran 

 

Panel I - moderator dr Justyna Czerniak – Swędzioł  

9:45 -10:00 

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy (UWR)  

Czy spadek motywacji do pracy może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę? 

10:00-10:15 

dr hab. Krzysztof Walczak (UW)  

Podmiotowa czy przedmiotowa rola pracowników administracji rządowej w świetle przepisów tarcz antykryzysowych  

10:15-10:30 

mgr Ewelina Ciaputa, dr Ewa Krzaklewska, dr Marta Warat (Instytut Socjologii UJ) 

Przeplatanie się pracy zawodowej i opieki w czasie pandemii Covid-19: perspektywa pracowników korporacji 

10:30-10:45 

dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ  

Rozwój nietypowych form świadczenia pracy w czasach pandemii COVID-19 

10:45-11:00 

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (UJ)  

Prawny obowiązek pracy  

 11:00 – 11:20 dyskusja 

               

Panel II – moderator dr Ewelina Kumor - Jezierska 

11:20 -11:35 

dr Izabela Florczak (UŁ)  

Czy świat pracy stoi na głowie? Kilka uwag na rok pandemii

11:35-11:50 

dr Ewa Krzaklewska, dr Paulina Sekuła, dr Marta Warat (Instytut Socjologii UJ)  

Łączenie pracy naukowej z opieką w warunkach pandemii Covid-19  

11:50-12:05 

dr Jagoda Jaskulska (UMK) i dr Beata Rutkowska (UMK)  

Praca zdalna. Perspektywa prawna i społeczna (szanse i zagrożenia) 

12:05-12:20 

dr Błażej Mądrzycki (UŚ) 

Renesans związków zawodowych w czasie pandemii? 

12:20-12:35 

dr Kamila Naumowicz (UWM)  

Praca zdalna a prawo do bycia offline 

 12:35 – 12:55 dyskusja 

 

Panel III (studencki) – moderator dr Justyna Czerniak- Swędzioł i dr Ewelina Kumor - Jezierska 

13:00 -13:10 

 

Klaudia Janus (UJ)  

Zagrożenie dla pracownika w realiach stanu trwającej pandemii – realne czy hipotetyczne?   

13:10-13:20 

Jakub Retyk (UW)  

Praca zdalna w Polsce. Analiza instytucji obecnych i prognozy wpływu nowych instytucji na rynek pracy.  

13:20-13:30  

 

Kinga Ciosk (UJ)  

Pandemia COVID-19 a planowane zmiany w przepisach dotyczących świadczeń z ubezpieczenia chorobowego  

13:30-13:40 

 

Łukasz Łaguna (UJ)   

Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy w kontekście whistleblowingu - uwagi na tle COVID-19  

13:40-13:50  

 

Ewelina Działek (UŚ)   

Praca zdalna jako „nowe” wyzwanie dla pracodawców  

13:50-14:00  

 

Buchal Dominika (UJ)   

Pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – czyli co wolno pracodawcy?  

14:00-14:10 

 

Milena Kloczkowska (KUL)  

Rozważania nad dopuszczalnością strajku osób wykonujących zawód medyczny w trakcie pandemii  

14:10 – 14:30 dyskusja  

14:30 – zakończenie Konferencji  

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

W imieniu Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uprzejmie zapraszamy na konferencję naukową pt. „Prawo a praca w warunkach dystansu społecznego i lęku o przyszłość”, która odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godzinie 16.00 w formie zdalnej.

 

Program konferencji:

 

  1. Dialog społeczny z kryzysem w tle (dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW);
  2. Status prawny zleceniobiorców i pracowników w "tarczy" a równość wobec prawa (dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW);
  3. Obniżanie wynagrodzenia – czyli czego? (dr hab. Krzysztof Walczak, UW);
  4. Państwo wobec swoich urzędników mechanizmy tarczy antykryzysowej (dr Jakub  Szmit, UG);
  5. Polecenie pracy zdalnej – upublicznienie przestrzeni prywatnej? (dr Daniel Książek, UJ);
  6. Urlop w czasie społecznej izolacji – uwagi de lege lata i de lege ferenda (dr Marcin Wujczyk, UJ);
  7. Lęk o przyszłość, solidarność i granice władztwa pracodawcy (prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, UJ).

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału do 5 maja na adres seminarium.otwarte@uj.edu.pl. Otrzymają Państwo link z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniu za pośrednictwem platformy Webex. System ten pozawala na uczestniczenie w spotkaniu także osobom nie korzystającym z poczty z domeną  @uj.edu.pl.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Składając życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku zapraszam na nasze najbliższe seminarium, które odbędzie w sobotę w dniu 11 stycznia,

W załączeniu program seminarium,

Z wyrazami szacunku,  

Arkadiusz Sobczyk

http://seminariumotwarte.wpia.uj.edu.pl/
 
 
 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych Seminariach Otwartych "Praca - Społeczeństwo - Prawo" organizowanych w Katedrze, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w inspirujących dyskusjach, a także wysłuchać referatów specjalistów z zakresu prawa pracy,  innych gałęzi prawa oraz pozostałych nauk społecznych.
Więcej informacji o Seminariach można odnaleźć na stronie: http://seminariumotwarte.wpia.uj.edu.pl/