Wykłady

Prawo stacjonarne

 
 
 

 

 

„Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" - prof. dr hab. K. Baran

czwartek: on-line, godz. 16-17.30

 

„Pisma procesowe z zakresu prawa pracy" warsztaty - dr D. Dörre-Kolasa

środa:  godz. 15.30-17.00 I semestr

 

 

"European labour law" - dr hab. M. Wujczyk, prof. L. Mitrus

wtorek: on-line, godz. 12.30-14.00   II semestr

"Autonomia informacyjna jednostki a RODO-konwersatorium" - prof. A. Sobczyk

czwartek: online,godz. 14.15-15.45 I semestr

Prawo niestacjonarne

 

 

 

„Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" - prof. dr hab. A. Sobczyk

piątek:on-line, godz. 9.00-11.15

 

 

Administracja stacjonarna

„Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" -prof. dr hab. L. Mitrus,

wtorek:on-line, godz. 12.30 I semestr

Administracja niestacjonarna

„Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" - dr J. Czerniak-Swędzioł

sobota:on-line , godz. 11.45-14.45 I semestr