Wykłady

Prawo stacjonarne

 
 
 

 

 

„Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" - prof. dr hab. K. Baran

czwartek: on-line, godz. 16-17.30

1-szy wykład-8.10.2020,godz. 16.00-online

„Pisma procesowe z zakresu prawa pracy" warsztaty - dr D. Dörre-Kolasa

środa: on-line, godz. 15.30-17.00 I semestr

Aby uzyskać zaliczenie student do końca trwania sesji zimowej tj. do dnia 10 lutego 2021 r. obowiązany jest oddać jedno z pism nad którymi pracował podczas warsztatów wysyłając je na adres mailowy: dominika.dorre-nowak@uj.edu.pl.

Osoby, które nie wywiążą się z powyższego obowiązku w terminie nie uzyskają zaliczenia.

"European labour law" - dr hab. M. Wujczyk, prof. L. Mitrus

wtorek: on-line, godz. 12.30-14.00   II semestr

"Employee protection in Polish employment law" - prof. A. Sobczyk

poniedziałek: ul. Grodzka 53, s.6, godz. 10.00-11.30 II semestr-wykład zawieszony

Prawo niestacjonarne

 

 

 

„Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" - prof. dr hab. A. Sobczyk

piątek:on-line, godz. 9.00-11.15

„Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy" warsztaty - dr M. Wujczyk

sobota:on-line, godz.16.00-18.15 I semestr

 

Administracja stacjonarna

„Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" -prof. dr hab. L. Mitrus,

wtorek:on-line, godz. 12.30 I semestr

Administracja niestacjonarna

„Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" - dr J. Czerniak-Swędzioł

sobota:on-line , godz. 11.45-14.45 I semestr