Obrony prac magisterskich

Seminarzyści V roku (studia stac. i niest.) proszeni są o zgłoszenie terminu obron w Sekretariacie Katedry 2 tygodnie przed terminem obrony.

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. Leszek Mitrus:

15.06.2020,godz.10.00 obrona on-line

25.06.2020,godz.10.00 obrona on-line

06.07.2020 ,obrona on-line

23.09.2020,godz.9.00,obrona on-line

30.09.2020,obrona on-line,godz. 8.00

  •  

 

prof.dr hab. Krzysztof Baran

16.06.2020, godz.15.00-obrona on-line

30.06.2020,obrona on-line

16.09.2021,obrona on-line, godz.15.00

29.09.2020,godz.15.00, obrona on-line