Terminy egzaminów

European Labour Law

Przedtermin

08.06.2021, godz. 11.30, online

Sesja letnia

22.06.2021, godz. 12.30,online

29.06.2021, godz. 12.30, online

Sesja poprawkowa

07.09.2021, godz.12.30, online

14.09.2021, godz.12.30,online

The exam will be via Microsoft Forms application. The link to the exam will be sent on the day of the exam via USOS and MS TEAMS.

The exam consists of 4 open questions – student is required to answer only 3 questions.

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych-Administracja stacjonarna

Egzamin on-line

20 stycznia (środa), godz. 9.00 – przedtermin

2 lutego (wtorek), godz. 9.00 – egzamin w sesji

9 lutego (wtorek), godz. 9.00 – egzamin w sesji

23 lutego (wtorek), godz. 9.00 – egzamin w sesji poprawkowej

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych-Administracja niestacjonarna

Egzamin on-line

30 stycznia-egzamin w sesji, godz.10

 06 lutego – egzamin w sesji, godz.10

 20 lutego -  sesja poprawkowa,godz.10

Nietypowe formy zatrudnienia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - studia stacjonarne

EGZAMIN Z PRAWA PRACY 28.06.2021

 

Szanowni Państwo

 

Poniżej link i kodu do zespołu na egzamin 28.06.2021 r.


Kod: lx1t1e8

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aA6Xgi5ZvUlZkadExzx_E4zURw1QKZGE5Ae0TTkY6lfc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=964c0792-fea2-4156-84ca-c37372166a8b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 

 

Proszę o dopisywanie się ze względu na konieczność przebywania na zespole w trakcie egzaminu – tam będą również podawane wszelkie informacje dotyczące egzaminu.

 

Pozdrawiam

Marcin Wujczyk

 

Egzamin online

Przedtermin

20.05.2022, godz.18.00

Sesja letnia

17.06.2021, godz.10.00

28.06.2021, godz.10.00

Sesja poprawkowa

01.09.2021, godz.10.00

10.09.2021, godz.10.00

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych-studia niestacjonarne

Egzamin online

 

Przedtermin

22.05.2021,godz. 10.00

Sesja letnia

19.06.2021, godz. 10.00

26.06.2021, godz. 10.00

Sesja poprawkowa

04.09.2021, godz. 10.00

11.09.2021, godz.10.00