Terminy egzaminów

European Labour Law

Przedtermin

 

Sesja letni

 

Sesja poprawkowa

 

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych-Administracja stacjonarna

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych-Administracja niestacjonarna

Nietypowe formy zatrudnienia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - studia stacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

Przedtermin

 

Sesja letnia

 

Sesja poprawkowa

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych-studia niestacjonarne

 

 

Przedtermin

 

Sesja letnia

 

Sesja poprawkowa