Prof. dr hab. Krzysztof Baran

Prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran – pracownik i wieloletni wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat popularyzuje w środowiskach pracy wiedzę prawniczą na temat normatywnych zasad funkcjonowania stosunków przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie eksperckie oraz dydaktyczne w zakresie kształcenia studentów , doktorantów oraz kadr hr. Jest autorem lub współautorem blisko dwustu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii , podręczników i komentarzy , w tym komentarzy do kodeksu pracy oraz zbiorowego prawa pracy. Obecnie pełni funkcję naczelnego redaktora naukowego fundamentalnego dla prawa pracy dwunastotomowego dzieła pt. „Systemu prawa pracy".

e-mail: krzysztof.baran@uj.edu.pl