Harmonogram zajęć

Terminy zjazdów:

12.10.2019

26.10.2019

16.11.2019

30.11.2019

14.12.2019

18.01.2020

01.02.2020

15.02.2020

1)

 

12 października

 

9.00 – 10.30

 

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Mec. Magdalena Czaplińska

Podstawy prawnej ochrony danych osobowych na gruncie RODO, założenia europejskiej reformy ochrony danych osobowych

 

 

10.45- 12.15

 

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Mec. Magdalena Czaplińska

Podstawowe pojęcia z ochrony danych osobowych (dane osobowe, rodzaje danych osobowych, zbiór danych, administrator, współadministrator, przetwarzanie danych osobowych, animizacja, pseudoanimizacja)

12.30 – 14.00

 

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Mec. Magdalena Czaplińska

 

Podstawowe pojęcia z ochrony danych osobowych (dane osobowe, rodzaje danych osobowych, zbiór danych, administrator, współadministrator, przetwarzanie danych osobowych, animizacja, pseudoanimizacja)

14.00 – 14. 45

Przerwa

 

 

 

14.45- 16.15

 

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Mec. Magdalena Czaplińska

 

Prawa osób, których dane dotyczą (w kontekście zatrudnienia)

 

16.30 – 18.00

 

 

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Mec. Magdalena Czaplińska

 

Prawa osób, których dane dotyczą (w kontekście zatrudnienia)

 

2)

 

26 października

 

 

9.00 – 10.30

 

 

Dr Dominika Dörre-Kolasa

 

Pracodawca przez krajowym organem nadzorczym, postępowanie kontrolne

10.45- 12.15

 

Dr Michał Czarnecki

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie a udostępnienie, elementy konstrukcyjne, zasady odpowiedzialności, case study cz. I

 

12.30 – 14.00

 

Dr Michał Czarnecki

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie a udostępnienie, elementy konstrukcyjne, zasady odpowiedzialności, case study cz. II

14.00 – 14. 45

Przerwa

 

 

14.45- 16.15

 

 

Dr Michał Czarnecki

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z perspektywy ochrony danych osobowych

 

 

16.30 – 18.00

 

 

Dr Marcin Wujczyk

 Przetwarzanie danych osobowych podczas czynności sprawdzających kandydata: background screening, testy psychologiczne, dane o karalności, rekomendacje – cz. I

 

3)

 

16 listopada

 

9.00 – 10.30

 

Dr Dominika Dörre-Kolasa

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników w dokumentacji pracowniczej, w tym dokumentacji wypadkowej, chorobowej, i ocenach pracowniczych cz. I

10.45- 12.15

 

Dr Maciej Kawecki

Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu (w szczególności wizyjnego, geolokalizacyjnego, poczty elektronicznej)- obowiązki pracodawcy

12.30 – 14.00

 

Dr Maciej Kawecki

Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu (w szczególności wizyjnego, geolokalizacyjnego, poczty elektronicznej)- obowiązki pracodawcy

14.00 – 14. 45

przerwa

 

 

 

 

14.45- 16.15

 

 

Dr Dominika Dörre-Kolasa

 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników, w związku z prowadzoną działalnością związkową cz. I

 

16.30 – 18.00

 

 

 

Dr Dominika Dörre-Kolasa

Przetwarzanie danych osobowych pracowników, w związku z prowadzoną działalnością związkową cz. II

 4)

 

30 listopada

9.00 – 10.30

 

Dr Marcin Wujczyk

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych od rekrutacji do zakończenia stosunku pracy cz. I 

10.45- 12.15

 

Mec. Tomasz Osiej

Zasady przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicami zawodowymi i służbowymi (z uwzględnieniem adwokatów, radców prawych i notariuszy

12.30 – 14.00

 

Mec. Tomasz Osiej

Pracodawca w procesie certyfikacji

14.00 – 14. 45

Przerwa

 

 

14.45- 16.15

 

Mec. Tomasz Osiej

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych pracowników

 

 

16.30 – 18.00

 

 

Mec. Tomasz Osiej

 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw oraz w centrach usług wspólnych

 

 

 

5)

 

14 grudnia

9.00 – 10.30

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Ogólne aspekty ochrony danych osobowych pracowników sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej)

10.45- 12.15

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Ogólne aspekty ochrony danych osobowych pracowników sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej)

12.30 – 14.00

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe osób świadczących pracę w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych – cz. I

14.00 – 14. 45

Przerwa

 

 

14.45- 16.15

 

Mec. Magdalena Czaplińska

Dane osobowe osób świadczących pracę w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych – cz. II

 

16.30 – 18.00

 

 

 

Mec. Magdalena Czaplińska

Dane osobowe osób świadczących pracę w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych – cz. III

 6)

18 stycznia

9.00 – 10.30

 

 

Dr Dominika Dörre-Kolasa

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników w dokumentacji pracowniczej, w tym dokumentacji wypadkowej, chorobowej, i ocenach pracowniczych cz. II

10.45- 12.15

 

Dr Marcin Wujczyk

Przetwarzanie danych osobowych podczas czynności sprawdzających kandydata: background screening, testy psychologiczne, dane o karalności, rekomendacje cz. II

 

12.30 – 14.00

 

 

Mec. Tomasz Osiej

 

Ocena ryzyka, obowiązki pracodawcy związane z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych  

14.00 – 14. 45

Przerwa

 

 

 

14.45- 16.15

 

Mec. Tomasz Osiej

Ocena ryzyka, obowiązki pracodawcy związane z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych  

 

 

16.30 – 18.00

 

 

 

Mec. Tomasz Osiej

Inspektor Ochrony Danych osobowych pozycja prawna, zakres uprawnień i odpowiedzialności

7)

1 lutego

9.00 – 10.30

 

Dr Marcin Wujczyk

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych od rekrutacji do zakończenia stosunku pracy cz.II

10.45- 12.15

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Dr Marlena Sakowska-Baryła

 

Udostępnianie danych osobowych pracowników w kontekście jawności życia publicznego

12.30 – 14.00

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w podmiotach sektora publicznego – podstawy prawne powierzenia, specyfika, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna

14.00 – 14. 45

Przerwa

 

 

14.45- 16.15

 

Mec. Magdalena Czaplińska

Środki ochrony prawnej z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia ogólnego

 

16.30 – 18.00

 

 

 

Mec. Magdalena Czaplińska

Środki ochrony prawnej z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia ogólnego

8)

15 lutego

9.00 – 10.30

 

Dr Dominika Dörre-Kolasa

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników w dokumentacji pracowniczej, w tym dokumentacji wypadkowej, chorobowej, i ocenach pracowniczych cz. III

10.45- 12.15

 

Dr Damian Tokarczyk

Wprowadzenie do zagadnienia compliance. Pojęcie compliance, jego regulacja w Polsce i Europie

Elementy systemu compliance a procedury, szkolenia

 

12.30 – 14.00

 

Dr Damian Tokarczyk

Regulacja compliance w Polsce a nowe standardy

Whistleblowing i procedura wewnętrznego postępowania wyjaśniającego a przepisy i praktyka

 

14.00 – 14. 45 przerwa

 

 

14.45- 16.15

 

Dr Damian Tokarczyk

Sankcje karne w ustawie o ochronie danych osobowych, zasady odpowiedzialności karnej 

 

 

16.30 – 18.00

 

Zakończenie kursu, rozdanie świadectw