Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu - opis kursu

Celem kursu jest zaznajomienie Słuchaczy z podstawowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz aktualnymi i projektowanymi regulacjami krajowymi.

Po uzyskaniu niezbędnej podbudowy teoretycznej w trakcie programu Słuchacze będą zaznajamiani z zespołem szczegółowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. Omówione zostaną kluczowe zagadnienia pojawiające się na wszystkich etapach trwania stosunku pracy, począwszy od rekrutacji, przez przetwarzanie „bieżących” danych pracowniczych z uwzględnieniem dopuszczalności i przetwarzania danych pracowników pochodzących z różnego rodzaju systemów monitoringu, a skończywszy na realizacji praw osób których dane dotyczą po ustaniu zatrudnienia.

Tematyka kursu obejmie także kwestie natury czysto praktycznej, takie jak prawidłowe określenie stron w stosunkach powierzenia przetwarzania danych, ocenę prawidłowości umów powierzenia przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez RODO, ustanowienie i funkcjonowanie Inspektora Ochrony Danych w organizacji, analizę mechanizmów udzielania certyfikacji oraz sposób procedowania przed krajowym organem nadzorczym w sprawach dotyczących naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Po ukończeniu szkolenia Słuchacze mają orientować się w polskich i europejskich regulacjach z zakresu ochrony danych osobowych oraz dysponować wystarczającym poziomem wiedzy, który pozwoli im z jednej strony dokonywać wstępnej autodiagnozy prawidłowości przetwarzania danych w organizacji a z drugiej dawać możliwość kontynuowania procesu dokształcania w wybranym przez siebie specjalistycznym elemencie sektorowym z zakresu ochrony danych osobowych.