Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Prof. dr hab. Krzysztof Baran

dyżur: wtorek 18.00-18.30
e-mail: krzysztof.baran@uj.edu.pl