Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Prof. dr hab. Krzysztof Baran

dyżur: wtorek: 17.30-18.00 on-line
e-mail: krzysztof.baran@uj.edu.pl

 

mail Katedry:

kppips@uj.edu.pl

Sekretariat

mgr Dorota Rymkiewicz

ul. Grodzka 53
31-001 Kraków

tel. 12 663 18 40

 

dorota.rymkiewicz@uj.edu.pl

 

 

mail Katedry:

kppips@uj.edu.pl